Akcja zima - jakie są strefy odśnieżania dróg na terenie gminy Sochocin i kto za nie odpowiada? • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Akcja zima - jakie są strefy odśnieżania dróg na terenie gminy Sochocin i kto za nie odpowiada?

22 stycznia 2018, 10:52 | Komunikaty

Na terenie gminy Sochocin ustanowiono cztery strefy odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym. Szczegółowy wykaz miejscowości wchodzących w zakres poszczególnych stref znajduje się poniżej.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości - za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.


Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)