Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego

11 lipca 2019, 8:41 | Informacje z gminy

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

Opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn. Posłużą również do identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie.

Termin wypełnienia ankiety do dnia 18 lipca 2019 roku.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)