Gmina Sochocin wspiera rozwój sportu: samorządowa dotacja zasili klub sportowy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Gmina Sochocin wspiera rozwój sportu: samorządowa dotacja zasili klub sportowy

W piątek, 28 lutego, gmina Sochocin udzieliła pomocy finansowej Gminnemu Klubowi Sportowemu Wkra Sochocin w formie dotacji. Kwota przeznaczona na klub wyniosła 70 tys. zł.

Pieniądze mają trafić m.in. na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach i kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego czy sfinansowanie stypendiów sportowych oraz wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Umowa na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie rozgrywek i imprez sportowych” obowiązuje do końca 2020 roku.

KW

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)