Informacja Wójta Gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja Wójta Gminy Sochocin

12 kwietnia 2013, 11:25 | Komunikaty

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!

Wójt Gminy Sochocin uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin (Dz.U. Woj. Maz. z 2013r. poz. 95), do obowiązków mieszkańców Sochocina należy uprzątnięcie błota, ściegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości).

Ponadto zawiadamia się, że w każdy ostatni piątek miesiąca będzie sprzątana zamiatarką nawierzchnia jezdni ulic Sochocina.W związku z powyższym przed podjęciem prac porządkowych przez Gminę Sochocin zobowiązuje się mieszkańców do uprzątnięcia chodników.

W dniach 15,16,17 kwietnia 2013 roku odbędzie się kompleksowe sprzątanie Sochocina.

Apeluje się do mieszkańców Sochocina o przeprowadzenie wiosennych porządków i uprzątnięcie chodników przylegających do posesji.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)