Ankietowe badanie potrzeb kulturalnych • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Ankietowe badanie potrzeb kulturalnych

16 marca 2017, 8:15 | Informacje z gminy

Szanowni Państwo!

Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie przystąpił do realizacji projektu „Sochocin gminą otwartą na pomysły kulturalne mieszkańców”, w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której możliwe będzie poznanie Państwa oczekiwań w sferze działalności kulturalnej. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy potencjału i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Opracowany dokument umożliwi nam lepsze dostosowanie oferty kulturalnej do Państwa potrzeb, a także rozwijanie nowych możliwości współpracy ze społecznością lokalną. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami w poszczególnych punktach. Jeśli nie określono inaczej, to prosimy zaznaczać wybrane odpowiedzi znakiem „+” lub literą „x”.

Ankieta jest anonimowa. Formularze ankiety są dostępne u pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie. Ankietę można pobrać, wypełnić i odesłać na maila: g.o.k.sochocin@o2.pl


Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)