Będzie darmowa żywność dla ubogich • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Będzie darmowa żywność dla ubogich

12 lutego 2016, 15:14 | Informacje z gminy

Dnia 2 lutego 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie podpisał kolejną umowę z Fundacją Banku Żywności w Ciechanowie dotyczącą przekazywania gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020”. Umowa zawarta została do 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z § 1 umowy Bank Żywności w Ciechanowie w 2016 roku przekaże artykuły spożywcze dla minimum 300 osób z gminy Sochocin co miesiąc. W związku z zawarciem nowej umowy pracownicy GOPS w Sochocinie będą dokonywać weryfikacji osób odbierających żywność i ponownie wydawać skierowania. Żywość będzie przekazywana nieodpłatnie osobom najuboższym, spełniającym kryteria określone w art. 5 ustawy o pomocy społecznej (prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje obywatelom polskim, cudzoziemcom mieszkającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlanie się, zgoda na pobyt tolerowany) i art.7 (pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu lub narkomanii, itd.). Jednocześnie osoby i rodziny, które zakwalifikują się do Programu, muszą spełniać kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. dla osoby samotnej 634,00 zł x 150% = 951,00 zł; w przypadku osoby w rodzinie 514,00 zł x 150% = 771,00 zł na osobę w rodzinie). Do artykułów spożywczych przekazywanych przez Bank Żywności będą należały: mąka pszenna, cukier, kasza gryczana, makaron, ryż biały, płatki kukurydziane, marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, mleko, ser topiony, ser żółty, masło, dżem, mielonka wieprzowa, klopsy w sosie pomidorowym oraz olej rzepakowy i kawa zbożowa. Ponadto w ramach produktów dodatkowych Bank Żywności w Ciechanowie przekaże również owoce i warzywa tj. jabłka, marchew, kapustę, sałatę kodową, kalafior, produkty nabiałowe.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)