Bezpłatne dyżury psychologów • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Bezpłatne dyżury psychologów

14 lutego 2019, 14:19 | Informacje z gminy

W ramach działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury, dwa razy w tygodniu świadczona jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna. Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy gminy Sochocin po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym.

Specjalistyczną pomoc świadczą:

1. Barbara Ulanowska – przyjmuje w środy. Zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 23 661 80 01 (wew. 47).

2. Agnieszka Gałązka-Wróblewska – przyjmuje w czwartki. Zapisy bezpośrednio u psycholog pod numerem telefonu 664 963 001.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sochocin u Barbary Woźniak, pokój nr 23 albo pod numerem telefonu 23 661 80 01 (wew. 50).


Barbara Ulanowska (pedagog, profilaktyk społeczny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy domowej psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia) udziela porad dla osób:

· będących w różnych sytuacjach kryzysowych (utrata pracy, rozwód, separacja, choroba, śmierć bliskiej osoby, konflikty, niepowodzenia, zmiany i trudne życiowe decyzje),

· młodych i dorosłych przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych zmagających się z problemami w związku,

· nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,

· cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę,

· doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy,

· stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.


Agnieszka Gałązka-Wróblewska (psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień):

· specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych, depresji, osobowości, stresu pourazowego, uzależnień,

· udziela pomocy psychologicznej w przypadku szeroko rozumianego kryzysu życiowego, kłopotów wychowawczych, rodzinnych, obciążenia stresem, doświadczania przemocy,

· udziela konsultacji osobom dorosłym i młodzieży (za zgodą opiekuna prawnego).


KW


Foto: www.pixabay.com

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)