Bezpłatny Kurs Komputerowy dla Bezrobotnych • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Bezpłatny Kurs Komputerowy dla Bezrobotnych

25 sierpnia 2014, 8:02 | Informacje z gminy

KURS KOMPUTEROWY PRZYGOTOWUJĄCY

DO ZDANIA EGZAMINU

I UZYSKANIA CERTYFIKATU ECDL BASE.

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery egzaminy. Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz posiada podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Liczba godzin: Kurs obejmuje 80 godz. dydaktycznych.

Realizacja zajęć: Zajęcia odbywać się będą przez 10 dni, każdego dnia realizowanych będzie 8 godz. dydaktycznych. Miejsce: Akademia Nauki, ul. Kolejowa 20, Płońsk.

Kryteria udziału:

- wykształcenie co najwyżej średnie

- os. bezrobotne z terenów wiejskich

- nieaktywne zawodowo

- zatrudnione

- zam. na terenie powiatów: płoński, mławski, żuromiński

Termin zajęć: Wrzesień 2014, Październik 2014, Listopada 2014

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)