Domy Kultury + Inicjatywy lokalne • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Domy Kultury + Inicjatywy lokalne

Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie składał wniosek na dofinansowanie działalności kulturalnej w ramach programu „Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2017”.

Wniosek został rozstrzygnięty pozytywnie i będzie realizowany w roku 2017. Tytuł wniosku „Sochocin gminą otwartą na pomysły kulturalne mieszkańców”.

Program finansowany jest przez Narodowe Centrum Kultury. Głównym celem projektu jest otwarcie się gminnych instytucji na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Sochocin w zakresie realizacji działań kulturalnych.

Zadanie obejmuje stworzenie diagnozy stanu kultury i jej druk w 30 egz., a następnie opracowanie zasad i przeprowadzenie konkursu na wybór inicjatyw lokalnych z zakresu kultury. Stworzeniu diagnozy służyć będą: przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców i wywiadów w instytucjach kultury, NGO i z lokalnymi aktywistami kulturalnymi, organizacja 2 spotkań konsultacyjnych, opracowanie dokumentacji konkursowej, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu.

W zadaniu będą mogły wziąć udział wszystkie środowiska z Gminy Sochocin - zarówno NGO jak też grupy formalne i nieformalne oraz osoby fizyczne, w szczególności osoby niepełnosprawne, młodzież, seniorzy. W efekcie wybranych do realizacji zostanie od 3 do 7 inicjatyw mieszkańców, które staną się okazją do ekspresji przez mieszkańców swoich zainteresowań i uzdolnień artystycznych.

Więcej informacji udziela Dyrektor GOK w Sochocinie pod numerem telefonu (23) 661 87 17.

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)