Doposażenie świetlicy w Drożdżynie • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Doposażenie świetlicy w Drożdżynie

19 października 2018, 10:59 | Informacje z gminy

W ramach zadania „zakup sprzętu audio- video oraz sprzętu do doposażenia pomieszczenia kuchni strażnico- świetlicy w Drożdżynie” realizowanego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” gmina Sochocin otrzymała dofinansowanie na zakup doposażenia strażnico- świetlicy w Drożdżynie. Na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego przyznano 7 000 zł. Wkład własny Gminy Sochocin wyniósł również 7 000 zł.

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)