Gmina Sochocin wspiera rozwój sportu: samorządowa dotacja zasili gminny klub sportowy • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Gmina Sochocin wspiera rozwój sportu: samorządowa dotacja zasili gminny klub sportowy

15 lutego 2019, 10:30 | Informacje z gminy

W piątek, 15 lutego, gmina Sochocin udzieliła pomocy finansowej Klubowi Sportowemu Wkra Sochocin w formie dotacji. Kwota przeznaczona na klub wyniosła 80 000,00 zł.

Pieniądze mają trafić m.in.: na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, czy sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Umowa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie rozgrywek i imprez sportowych” obowiązuje do końca 2019 roku.

Kamil Wojciechowski
Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)