GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

18 października 2014, 23:44 | Informacje z gminy

W dniu 16 października pracownicy oświaty oraz emerytowani nauczyciele z terenu całej gminy Sochocin spotkali się, by wspólnie świętować czwarte gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Wójt Anna Zwierzchowska złożyła podziękowania dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy w gminnych placówkach oświatowych.

Życzyła wytrwałości, spokojnej pracy, wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, aby codzienne zaangażowanie i trud wkładany w edukację i wychowanie młodych mieszkańców naszej gminy znalazły trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków oraz ich rodziców. Umocniła w przekonaniu, że szczególnie postawy nauczycieli mają wpływ na tworzenie przyszłości młodych ludzi. Zawód nauczyciela to powołanie, rodzaj misji naznaczonej odpowiedzialnością za kształtowanie przyszłych pokoleń.

Życzenia złożyli również dyrektorzy szkół z terenu gminy Sochocin: Pani Beata Grabarczyk Tomaszewicz, Pani Małgorzata Tomaszek oraz Pan Andrzej Kozera. Życzyli nauczycielom aby każdego dnia w ich pracy towarzyszył profesjonalizm w działaniu. Aby każdy dążył do jak najlepszej jakości pracy i czerpał z tego dużo satysfakcji. Podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę , zaangażowanie i wspólne działania .

Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy Sochocin życzył wielu sukcesów zawodowych, wszelkiej pomyśloności w życiu osobistym oraz tego, aby podejmowany trud dydaktyczny nigdy nie został zdominowany przez wszechobecną biurokrację, a był wyłącznie żródłem satysfakcji i społecznego uznania.

W bieżącym roku za twórcze podejście do zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, za wzorową postawę etyczną i zawodową oraz zaangażowanie i oddanie w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy nagrodę Wójta Gminy Sochocin otrzymali:

1. Pani Ewa Wlazło

2. Pani Iwona Czarnecka

3. Pani Lilla Kwiatkowska

4. Pani Bogusława Perkowska

5. Pani Marianna Zmysłowska

6. Pani Elżbieta Błaszkowska

7. Pan Krzysztof Zdybał

Za całoroczną pracę na rzecz podnoszenia standardów jakości w zakresie organizacji pracy placówek oświatowych, aktywne zaangażowanie w podnoszenie jakości edukacji oraz działaniana na rzecz poprawy warunków do nauki nagrody otrzymali :

1. Pani Beata Grabarczyk – Tomaszewicz- dyrektor Publiczego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie

2. Pani Małgorzata Tomaszek- dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołozębiu

3. Pan Andrzej Kozera - dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzewie

Podczas uroczystości nagrodzeni zostali również nauczyciele wytypowani przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Pani dyrektor Beata Grabarczyk-Tomaszewicz nagrody przyznała nauczycielom i pracownikom obsługi :

1. Pani Annie Sobótka

2. Pani Wiolecie Mączyńskiej

3. Panu Rafałowi Czeremańskiemu

4. Pani Grażynie Podgórskiej

5. Pani Barbarze Kochanowskiej

6. Pani Joannie Kozłowskiej - Kajtaniak

7. Pani Wiesławie Rojewskiej

8. Pani Marii Liberadzkiej

9. Pani Katarzynie Lewandowskiej

Pani dyrektor Małgorzata Tomaszek nagrodziła:

1. Panią Elżbietę Ziółek

2. Panią Magdalenę Gizińską

Pan dyrektor Andrzej Kozera nagrody przyznał:

1. Pani Beacie Sacherskiej

2. Pani Joannie Białęckiej

3. Pani Katarzynie Giranowskiej- Kopeć

4. Pani Katarzynie Kaliszewskiej

Uroczystość uświetnił gościnny występ młodego wykonawcy –Kryspina Dawidko. W rytmach swingu i jazzowych utworów upłynęło 30 minut dla całego grona pedagogicznego i zaproszonych gości.

Nauczycielom i pracownikom palcówek oświatowych z terenu gminy Sochocin życzymy sukcesów zawodowych i spełnienia w wykonywanym zawodzie.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)Galeria (16)Galeria (17)Galeria (18)Galeria (19)Galeria (20)Galeria (21)Galeria (22)Galeria (23)Galeria (24)Galeria (25)Galeria (26)Galeria (27)Galeria (28)Galeria (29)Galeria (30)Galeria (31)Galeria (32)Galeria (33)Galeria (34)Galeria (35)Galeria (36)Galeria (37)Galeria (38)Galeria (39)Galeria (40)Galeria (41)Galeria (42)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)