Harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Sochocin • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Sochocin

29 lipca 2013, 11:31 | Informacje z gminy
  1. Pojemniki i worki należy wystawić do drogi głównej do godz. 7:00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie.
  2. Odpady segregowane odbierane będą w poszczególnych miejscowościach w II połowie miesiąca w ww. dni - oznaczone ciemniejszym kolorem.
  3. Odpady takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony odbierane będą w poszczególnych miejscowościach w ww. dni w II połowie następujących miesięcy: październik 2013r., marzec 2014r., październik 2014r.
  4. Odpady poprodukcyjne nie podlegają odbiorowi.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)