Informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8 • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8

28 grudnia 2016, 15:19 | Informacje z gminy

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8, zarówno u drobiu (pięć ognisk – stan na 19.12.2016r.) jak i u ptaków dzikich. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
  2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)