Informacja o terminie II Sesji Rady Gminy Sochocin. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o terminie II Sesji Rady Gminy Sochocin.

27 listopada 2018, 15:29 | Informacje z gminy

Uprzejmie zapraszamy na II Sesję Rady Gminy Sochocin która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;

2) w sprawie powołania Komisji Gospodarczej;

3) w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji;

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sochocin;

5) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;

6) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019;

7) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019;

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)