Informacja o terminie XXXIV Sesji Rady Gminy Sochocin. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o terminie XXXIV Sesji Rady Gminy Sochocin.

21 sierpnia 2018, 15:31 | Informacje z gminy

Uprzejmie zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Gminy Sochocin która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godz.12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sochocinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 6 czerwca 2018 roku.

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok;

3) w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;

4) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

8. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)