Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo – Podsmardzewo i Smardzewo”. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo – Podsmardzewo i Smardzewo”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo – Podsmardzewo i Smardzewo

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:

Ofertę nr 5 złożoną przez: Z.U.H. „Koptrans” Witold Piętka

ul. Mazowiecka 9a

06-400 Ciechanów

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

Z poważaniem

WÓJT

Andrzej Romatowski


© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)