Informacja Urzędu Gminy Sochocin o umowach śmieciowych • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja Urzędu Gminy Sochocin o umowach śmieciowych

25 kwietnia 2013, 13:56 | Informacje z gminy
W dniu 16.04.2013r. Wójt Gminy Sochocin zwrócił się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4 09-100 Płońsk z prośbą o odstąpienie od wypowiadania umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Sochocin. Zgodnie z art. 495 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz.93 z późn. zm.), który stanowi, że jeśli z przyczyn niezależnych od strony umowy świadczenie stało się niemożliwe do wykonania, to nie może domagać się od dłużnika jego realizacji, a całe zobowiązanie wygasa. Taką przyczyną jest właśnie zmiana przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzająca od 01.07.2013r. nowe zasady gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiamy stanowisko PGK w Płońsku.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)