Informacja Wójta Gminy Sochocin o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Informacja Wójta Gminy Sochocin o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

9 kwietnia 2014, 10:46 | Informacje z gminy

WÓJT GMINY SOCHOCIN INFORMUJE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) na okres 21 dni tj. od 9 kwietnia 2014 do 30 kwietnia 2014 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

- 406/5, 405/7, 404/5 o pow. 0,0824 ha,

- 406/6, 405/8, 404/6 o pow. 0,0807 ha,

- 406/8, 405/10, 404/8 o pow. 0,0796 ha,

- 406/12, 405/14, 404/12 o pow. 0,0806 ha,

położonych w Sochocinie przy ul. Piaskowej stanowiących własność Gminy Sochocin przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, (pokój 12, tel. 0-23 661-80-01 wew. 30).
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)