Informacje o bazie danych odpadowych • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacje o bazie danych odpadowych

Od 16 grudnia 2019 r. ruszył internetowy wpis do rejestru BDO. Teraz, nie wychodząc z domu, można dokonać rejestracji on-line. Jak zalogować się do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość, prezentuje film instruktażowy: https://youtu.be/GFVAIjFGg54

System BDO jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Aby uzyskać dostęp do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

Uzyskanie dostępu do wskazanych powyżej pełnych funkcji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

• login – dziewięciocyfrowy numer rejestrowy

• hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski. Jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy podać aktualne hasło do Rejestru BDO.

W przypadku problemów, zapraszamy do skorzystania z zakładki „wsparcie użytkownika”. Znajdują się tam instrukcje logowania, a także filmy instruktażowe: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów dostępne jest pod adresem:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf

Sposób rozpatrzenie wniosków złożonych w formie papierowej:

od 16 grudnia 2019 r. odbywa się poprzez wysłanie zawiadomienia o nadanym numerze rejestrowym, loginie i haśle do logowania w Bazie BDO z adresu e-mail: „Powiadomienia Systemu BDO bdo-no-reply@mos.gov.pl” obsługiwanego przez Ministra Klimatu, w formie wiadomości e-mailowej na podany Państwa adres e-mailowy we wniosku.

Dodatkowe informacje dotyczące Rejestru BDO:

• wcm.mazovia.pl w pkt 6.10

• www.bdo.mos.gov.pl

• pomoc.bdo@mos.gov.pl

• pod numerem infolinii (dni robocze, w godzinach: 8.00–15.00): 22 37 50 500, 22 25 59 450

• pomoc techniczna: 22 369 20 66

• pomoc merytoryczna: 22 369 20 65

• telefon kontaktowy do Departamentu Opłat Środowiskowych: 22 59 79 200 lub 22 59 79 201

• kontakt bezpośredni: Departament Opłat Środowiskowych, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa


Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zadawanymi pytaniami przy wpisie do Rejestru BDO pod linkiem: www.bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)