Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 09 lutego 2015 roku. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 09 lutego 2015 roku.

9 lutego 2015, 14:22 | Informacje z gminy

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE z dnia 09 lutego 2015 roku

w sprawie miejsca, czasu i sposobu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. oraz ponownego glosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu 30 listopada 2014 roku

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie

podaje do publicznej wiadomości, ze zgodnie z art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zmianami ) - sprawozdania finansowe przedkładane są Komisarzowi Wyborczemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

  • 16 lutego 2015 roku - dla komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.,
  • 02 marca 2015 roku - dla komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. oraz ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu 30 listopada 2014 roku,

w siedzibie Komisarza Wyborczego - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój Nr 301 - III piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8W-1600.

Nie dopełnienie sporządzenia i przedłożenia w terminie Komisarzowi Wyborczemu sprawozdania finansowego zagrożone jest sankcjami karnymi określonymi w art. 509 oraz art. 516 (dział IX - Przepisy karne) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)