KONSULTACJE SPOŁECZNE Projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sochocin na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sochocin na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”.

20 stycznia 2016, 8:18 | Informacje z gminy
Zapraszamy mieszkańców Gminy Sochocin do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Sochocin na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”

Konsultacje projektu trwają od 20.01.2016r. do 27.01.2016r.
Opinie i uwagi do projektu strategii można zgłaszać na formularzu zamieszczonym poniżej.
Projekt „Strategii” będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sochocinie pod adresem www.bip.sochocin.pl,
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sochocinie pod adresem www.sochocin.pl,
3) w siedzibie Urzędu Gminy w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin (pokój nr 9).
Wypełniony formularz prosimy składać:
a) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Sochocinie,
b) drogą elektroniczną na adres gmina@sochocin.pl wpisując w tytule korespondencji: „Konsultacje strategia”
Poniżej można pobrać projekt „Strategii Rozwoju Gminy Sochocin na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025” oraz formularz uwag.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)