Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza na spotkanie konsultacyjne! • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza na spotkanie konsultacyjne!

14 września 2015, 8:44 | Informacje z gminy
Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze zaprasza mieszkańców gminy Sochocin na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Na wcześniejszych spotkaniach, które odbywały się w 2014 r. zostały zidentyfikowane problemy, potrzeby i zasoby naszego obszaru. Teraz określane będą słabe i mocne strony obszaru, zagrożenia i szanse zewnętrzne (analiza SWOT) oraz będzie trzeba dokonać wyboru kluczowych celów strategii.
Dzięki tym wszystkim działaniom LGD chce wypracować kierunki rozwoju swojego obszaru i chce aby wspólnie określić, jakie projekty mają otrzymać dofinansowanie za jej pośrednictwem.
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze stara się o 8 milionów zł. pomocy unijnej na rozwój obszaru na którym działają.To właśnie od mieszkańców poszczególnych gmin zależy na co będą przeznaczone te środki.

Spotkanie dotyczące gminy Sochocin odbędzie się 21 września 2015 r. w godz. 10.00-12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin.

Zapraszamy rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, bezrobotnych, wszystkich mieszkańców , którzy chcą mieć wpływ na rozwój swojej gminy!
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)