Nabór wniosków - „FIO - Mazowsze Lokalnie 2015”. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Nabór wniosków - „FIO - Mazowsze Lokalnie 2015”.

13 kwietnia 2015, 9:03 | Informacje z gminy

Od 13 kwietnia 2015r. rozpoczyna się nabór wniosków na rozwój organizacji pozarządowej w ramach konkursu „FIO - Mazowsze Lokalnie 2015”.

Celem Konkursu Rozwój Organizacji jest wsparcie młodych organizacji pozarządowych; fundacji, stowarzyszeń, w tym również klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do rejestru starosty.

Młode organizacje pozarządowe to takie, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł. Z ubiegania się o mikrodotację w tym trybie wyłączone są stowarzyszenia zwykłe oraz oddziały terenowe organizacji nie posiadające osobowości prawnej.

Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną projektu.

Terminy naboru wniosków na rozwój organizacji: od 13 kwietnia do 3 maja 2015 r.

Projekty realizowane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie pięć miesięcy, a ich harmonogram musi być przewidziany w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 października 2015 r.

Kwota dofinansowania (mikrodotacji) może wynieść od 1.500 zł do 5.000 zł na jeden projekt.

Szczegółowe informacje oraz generator wniosków dostępne są na stronie www.mazowszelokalnie.pl
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)