Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

16 października 2015, 8:34 | Informacje z gminy

Tradycyjnie jak co roku 14 października obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej . Dzień ten Organ Prowadzący zorganizował w malowniczej leśniczówce „Paryż” w Rzach.

Święto to okazja do podziękowań nauczycielom, dyrektorom i pozostałym pracownikom gminnych placówek oświatowych.

Pan Wójt Andrzej Romatowski składał podziękowania za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy, życzył wytrwałości, spokojnej pracy, wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, aby codzienne zaangażowanie i trud wkładany w edukację i wychowanie młodych mieszkańców gminy Sochocin znalazły trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków oraz ich rodziców.

Życzył zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Za twórcze podejście do zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz za całoroczną prace na rzecz podnoszenia standardów jakości edukacji nagrody Wójta otrzymali:

1. Pani Beata Grabarczyk – Tomaszewicz - Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie

2. Pani Małgorzata Tomaszek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołozębiu

3. Pan Andrzej Kozera – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzewie

4. Pani Monika Łazarska- Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kołozębiu

5. Pani Krystyna Marlęga – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Smardzewie

6. Pani Bożena Włodarska – Nauczyciel Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)Galeria (16)Galeria (17)Galeria (18)Galeria (19)Galeria (20)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)