Podsumowanie programu „Rodzina 500” • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Podsumowanie programu „Rodzina 500”

6 kwietnia 2017, 8:02 | Informacje z gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie w 2016 r. wypłacił ponad 3,5 mln zł świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”. Pieniądze trafiły do 480 rodzin z terenu gminy Sochocin.

Złożonych zostało 546 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 33 wpłynęły drogą elektroniczną. Ośrodek wydał 538 decyzji przyznających prawo do świadczenia. Na koniec grudnia 2016 r. z programu korzystało 800 dzieci z obszaru gminy.

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W całości jest finansowane z budżetu państwa.

Prawo do świadczenia wychowawczego określone jest ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa określiła warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie. Program objął każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Pieniądze trafiły również na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny nie przekraczał 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę, jeśli w rodzinie wychowywało się dziecko niepełnosprawne.

W 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie wypłacił świadczenie wychowawcze na kwotę 3 mln 581 tys. 132 zł. Programem objętych zostało 480 rodzin.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)