Protokół zbiorczy wyników z przeprowadzenia konsultacji społecznych • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Protokół zbiorczy wyników z przeprowadzenia konsultacji społecznych

24 kwietnia 2017, 10:50 | Informacje z gminy

PROTOKÓŁ ZBIORCZY WYNIKÓW

Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic w miejscowości Sochocin

I Konsultacje społeczne przeprowadzono z mieszkańcami Gminy Sochocin

1. Przedmiotem konsultacji było zebranie od uczestników propozycji nowych nazw ulic dla ul. XXX-lecia PRL i 40-lecia PRL w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publiczne (Dz. U. z 2016 poz.744)

2. Konsultacje przeprowadzono w dniach 21 marca 2017 r. – 18 kwietnia 2017 r.

II Ustalenie wyniku konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Sochocin

1.W konsultacjach udział wzięło 37 mieszkańców.

Dla ulicy XXX-lecia PRL zgłoszono następujące nazwy :

- Ogrodowa, Letnia, Piękna, Jana Pawła II , Sosnowa, Stanisława Giszczaka, Mostowa 3-razy, Rozwoju, Warszawska 13-razy, Osiedlowa, Zielona, Brzechwy Jana, Wesoła, Ks. Wincentego Helenowskiego, Ks, J. Szczepanika, Komandora Wiktora Węgrzyna, Główna, Miła.

Dla ulicy 40-lecia PRL zgłoszono następujące nazwy :

- Łąkowa 2-razy, Wiosenna, Miła 2-razy, Ks. Jana Kaczkowskiego, Jana Pawła II 3-razy, Solidarności, Ogrodowa, Wesoła 3-razy, Płocka 13-razy, Klonowa, Tulipanowa, Piękna, Działkowa, Konopnicka Maria, Radosna, Ks. Stanisława Zakrzewskiego, Zacisze, Odkryta, Fatimska 2-razy.

Zbiorcze wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy Sochocin przekaże Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 7 dni po zakończeniu konsultacji.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)