Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie - etap IIa • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie - etap IIa

20 czerwca 2013, 15:13 | Informacje z gminy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie - etap IIa

Sochocin: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap II a
Numer ogłoszenia: 237442 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, faks 23 6618055.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochocin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)