Przetarg na nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Przetarg na nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej.

24 lipca 2013, 15:16 | Informacje z gminy

Sochocin: Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap II a .
Numer ogłoszenia: 291192 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, faks 23 6618055.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochocin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)