Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Informacja • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Informacja

11 lutego 2015, 12:01 | Informacje z gminy

INFORMACJA

Aby umożliwić mieszkańcom gminy Sochocin pozbywania się na bieżąco selektywnie zebranych odpadów komunalnych, informuję że na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego przy ul. Żeromskiego 21 w Sochocinie utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 można dostarczyć selektywnie zebrane odpady takie jak:

- papier,

- szkło,

- plastik,

- metal,

- odpady wielkogabarytowe,

-odpady z remontów oraz materiałów ceramicznych.

Do PSZOK - u przyjmowane są odpady komunalne wytworzone i dostarczone wyłącznie przez mieszkańców gminy Sochocin. W/w odpady przyjmowane są nieodpłatnie.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)