RADA GMINY SOCHOCIN USTANOWIŁA HERB GMINY SOCHOCIN • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

RADA GMINY SOCHOCIN USTANOWIŁA HERB GMINY SOCHOCIN

9 czerwca 2014, 9:39 | Informacje z gminy

Po akceptacji Komisji Heraldycznej uchwałą Nr 73-1640/O/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku Rada Gminy Sochocin podczas XXIX Nadzwyczajnej Sesji dnia 28 maja 2014 ustanowiła herb, flagę, baner, sztandar i pieczęci gminy Sochocin . Wprowadzono również regulamin używania symboli Gminnych. Prawo używania symboli przysługuje organom gminy i jej jednostkom organizacyjnym do celów związanych z realizacją zadań statutowych. Symboli Gminy Sochocin mogą używać również gminne organizacje pozarządowe działające w sferze zadań gminy do celów statutowych ale wyłącznie za zgodą Wójta wyrażoną na pisemny wniosek. Regulamin dopuszcza także używanie Herbu gminy do celów handlowych, reklamowych lub innych związanych z uzyskaniem dochodu, ale wyłącznie za zgodą Wójta wyrażoną pisemnie na wniosek zainteresowanego, w którym należy określić projekt lub prototyp przedmiotu, na którym ma być umieszczony wizerunek herbu gminy.

Oficjalnym symbolem Gminy Sochocin jest czerwona róża w srebrnym ( biały) polu.

Projekt wzoru graficznego herbu wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym opracował Pan Robert Szydlik. Gotowe projekty pozytywnie zaopiniował Minister Administracji i Cyfryzacji. Podstawą wyrażenia pozytywnej opinii była uchwała Komisji Heraldycznej, która zwiera merytoryczną ocenę projektów w zakresie zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.

Prezentacja znajduje się poniżej.


© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)