Rekrutacja do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Rekrutacja do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

21 marca 2017, 8:53 | Informacje z gminy

Wójt Gminy Sochocin informuje o kryteriach, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin w roku szkolnym 2017/2018 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria rekrutacji określają:

1) do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

Uchwała Nr XXI/ 176/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Szczegóły:

Link do Uchwały Nr XXI/176/2017

2) do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochocin :

Uchwała Nr XXI/175/2017 Rady Rady Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sochocin. Szczegóły:

Link do Uchwały Nr XXI/175/2017

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkół przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na rok szkolny 2017/2018 określa Zarządzenie Wójta Gminy Sochocin Nr 11/2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Link do Zarządzenia Nr 11/2017

Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektorów szkół, w których będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Kierownik Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych

Agnieszka Wiśniewska

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)