Uczniowie PZSiPS w Sochocinie nagrodzeni. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Uczniowie PZSiPS w Sochocinie nagrodzeni.

22 października 2013, 10:30 | Informacje z gminy
23 września 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP miała miejsce, tradycyjnie od wielu lat, uroczysta gala wręczenia nagród i dyplomów. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorem i gospodarzem tego wydarzenia było Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi pod patronatem opiekuna naukowego-pani profesor Krystyny Chałas.

Elitarne Towarzystwo zrzesza szkoły funkcjonujące w małych ośrodkach miejskich i na wsiach. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży mieszkającej z dala od aglomeracji miejskich, ukazywanie drzemiącego w niej potencjału i stwarzanie możliwości zaistnienia dzięki wykorzystaniu walorów środowiska, w którym młody człowiek dorasta. Efektem obserwacji i poszukiwań są konkursy przeprowadzane przez TGPzMMiW. Nagrodzeni w nich uczestnicy mają jedyną w swoim rodzaju okazję zasiąść na miejscu parlamentarzystów, by odebrać nagrody za pracę, wysiłek i poświęcony czas. Podczas uroczystości wręczenia nagród przy Stole Prezydialnym Pani profesor towarzyszyło wielu zaproszonych gości: Tadeusz Sławecki – sekretarz stanu MEN, dyrektorzy: Departamentu Wyrównywania Szans Edukacyjnych MEN, Departamentu Jakości Edukacji, Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Klubu Poselskiego PSL; przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Przewodnicząca TGPz MMiW Ewa Staropiętka-Kuna i wiceprzewodnicząca Krystyna Piosik.
W tym roku, jak i w latach poprzednich, Towarzystwo zorganizowało trzy konkursy, do których przystąpiły szkoły z całej Polski: konkurs na pracę naukowo-badawczą gimnazjalisty, konkurs literacki „Świat wiejskich wartości, źródłem mojego wzrastania” oraz konkurs plastyczny: „Piękno naszej okolicy – Pejzaż wiejski”, przebiegający w różnych kategoriach.

Nasi uczniowie po raz kolejny odnieśli sukces w konkursie literackim. Absolwentka gimnazjum Weronika Gizińska zdobyła I miejsce za pracę pt: "Moja mała ojczyzna źródłem mojego wzrastania". Opiekunem uczennicy była pani Sylwia Nowicka. W ostatnim akapicie tekstu uhonorowanej autorki możemy przeczytać: "Przez wielu jest nazywana wiejską Arkadią, oazą ciszy i spokoju. Dla mnie wieś, mój Sochocin, to przede wszystkim miejsce, z którego wyniosę niezapomnianą naukę i wartości...". Paulina Witulska również tegoroczna absolwentka, autorka wzruszającego tekstu "Wieś-całe moje życie", otrzymała III nagrodę w tej kategorii, wyróżniono pracę Pauliny Kopczyńskiej, zaś utwory Anny Kuźniewskiej, Jakuba Orłowskiego, Justyny Smolińskiej również znalazły uznanie w oczach komisji i zostały zamieszczone w publikacji książkowej. Opiekunem uczniów była pani Anna Sobótka.

W swoich przemówieniach, wygłoszonych w podsumowaniu uroczystości, członkowie Kapituły i zaproszeni goście zgodnie wyrażali podziw dla dokonań młodzieży, która ambitnie wykorzystuje dane jej szanse. Często brzmiały tego dnia słowa zachęty do rozwijania przez gimnazjalistów swych uzdolnień i wykorzystywania szans oferowanych przez rozliczne instytucje kulturalne i naukowe. Były też odznaczenia, upominki i podziękowania dla wszystkich aktywnych działaczy TGPzMMiW. Takie nagrody i podziękowanie za zaangażowanie w twórczą realizację programu Towarzystwa odebrali nauczyciele sochocińskiego gimnazjum: pani Wioletta Mączyńska i pani Dorota Goździewska.

Delegaci z Sochocina mogli zwiedzić Sejm, niektórzy bardzo poważnie rozważali możliwość ubiegania się o mandat poselski. Wszystkim wystarczyć musiały zdjęcia i ujrzenie "na żywo" twarzy znanych z relacji telewizyjnych.

Źródło: szkola.sochocin.pl

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)