Umowa na kanalizację podpisana. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Umowa na kanalizację podpisana.

24 lipca 2018, 13:08 | Informacje z gminy

W dniu 19.07.2018r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie zostały podpisane umowy w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III) oraz w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją w. w. przedsięwzięcia. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7,3 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki i Sosnowa. W tym roku wszczęte będą prace przy ul. Wolności oraz Pułaskiego. Realizacja tej inwestycji kompleksowo rozwiąże problem odprowadzania i oczyszczania ścieków w aglomeracji Sochocin oraz umożliwi sukcesywne utwardzanie nawierzchni dróg.

Na spotkaniu obecni byli Wójt Gminy Sochocin, Skarbnik Gminy Sochocin, Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie oraz przedstawiciele wykonawcy i inspektora nadzoru. Wójt zapoznał mieszkańców z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia. Umowę na wykonanie kanalizacji podpisali: Izabela Delura- prezes GZK oraz Kazimierz Olszewski- właściciel firmy PLAST-Bud. W wydarzeniu uczestniczyli także zainteresowani mieszkańcy Sochocina. Chętni mogli zapoznać się z projektem budowy instalacji sanitarnej w Sochocinie. Mieszkańcy nieobjęci projektem mogli zgłosić chęć doprojektowania przyłącza kanalizacyjnego. Realizacja projektu budowy sieci kanalizacji w latach 2018- 2019 nastąpi zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączniku. W czwartek podpisano również umowę z inspektorem nadzoru, który będzie nadzorował nie tylko budowę kanalizacji, ale również modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Kondarjcu- na to zadanie będzie ogłoszony odrębny przetarg.

W trakcie spotkania Wójt Andrzej Romatowski poinformował mieszkańców o możliwości uruchomienia linii autobusowej Ciechanów- Sochocin- Płońsk i Płońsk- Sochocin- Ciechanów. Powyższe ustalenia nastąpiły po rozmowach wójta z przewoźnikiem. Starostwo Powiatowe w Płońsku pozytywnie odpowiedziało na prośbę zainteresowanych. Prawdopodobnie autobusy zaczną kursować w okresie wakacyjnym.
Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)