Uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Kołozębiu im.św. Jana Pawła II • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Kołozębiu im.św. Jana Pawła II

5 września 2014, 11:21 | Informacje z gminy

Dnia 4 września 2014 roku w Szkole Podstawowej w Kołozębiu, z okazji 50-lecia istnienia placówki miało miejsce niezwykłe wydarzenie nadania szkole imienia św. Jana Pawła II.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. celebrowaną przez biskupa płockiego Piotra Liberę. Podczas homilii ks. biskup nie krył radości z faktu, że uczniowie i pracownicy szkoły w Kołozębiu dołączą do Wielkiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W czasie liturgii ks. biskup dokonał poświecenia sztandaru. Przekazał również, na ręce pani dyrektor Małgorzaty Tomaszek, relikwie św. Jan Paweł II ( autentyczne pióro św. Jana Pawła II).
We mszy świętej uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz wielu zaproszonych gości.

Następnie wszyscy pięknym korowodem przemaszerowali do szkoły, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej upamiętniającej to ważne wydarzenie.

Druga odsłona oficjalnej części uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej szkoły, gdzie dyrektor Małgorzata Tomaszek powitała i przedstawiła wszystkich gości, wśród których byli: Jego ekscelencja ks. Biskup Piotr Libera, Marek Opioła – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Katarzyna Góralska – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Grzegorz Wróblewski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, Agata Pawłowska – Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Jan Mączewski – starosta Płoński, ks. Kanonik magister Zbigniew Sajewski- dziekan Dekanatu Płońskiego, Dariusz Świercz – przewodniczący Rady Gminy Sochocin, Anna Zwierzchowska Wójt Gminy Sochocin wraz z zastępcą Jerzym Ryzińskim, Paweł Jakubowski – komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, ksiądz Czesław Stolarczyk - proboszcz parafii w Sochocinie, wicedziekan dziekanatu płońskiego, ksiądz Henryk Dymek- rektor sanktuarium Matki Bożej w Smardzewie, ksiądz Witold Zembrzuski – proboszcz parafii Królewo, ksiądz Marek Zacieski, ksiądz Tomasz Baranowski, Elżbieta Krauze – sekretarz Gminy Sochocin, Marzanna Kucharzak – skarbnik Gminy Sochocin, Kryspin Kadej- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie wraz z Kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Sochocinie Andrzej Świercz, dyrektorzy szkół z Gminy Sochocin, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele banków, radni Gminy Sochocin, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Kołozębia, Drożdżyna i Idzikowic, sołtys Kołozębia, darczyńcy szkoły.

Następnie pani dyrektor zaprezentowała krótką monografię szkoły i historię prac przygotowawczych do nadania imienia placówce. Po tej prezentacji Wójt Gminy Sochocin Anna Zwierzchowska, poprzez odczytanie uchwały Rady Gminy i symboliczne przybicie pamiątkowego gwoździa z wygrawerowaną datą (4.09.2014) do drzewca sztandaru, dokonała aktu nadania Szkole Podstawowej w Kołozębiu imienia św. Jana Pawła II.

Uczniowie zapatrzeni w przekazany im przez panią dyrektor sztandar, ślubowali bronić i umacniać wartości, które wyznawał i głosił św. Jan Paweł II, dbać o honor szkoły i ucznia, uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi oraz godnie reprezentować społeczność szkolną.
Na zakończenie oficjalnej części
głos zabrali zaproszeni goście m. im. Marek Opioła – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Katarzyna Góralska – Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Po wyprowadzeniu sztandaru zaprezentowano montaż słowno - muzyczny, którego przesłaniem było przybliżenie sylwetki patrona. Młodzi artyści pragnęli, aby wyznawane przez niego ideały – wiary, dobra i miłości trafiły do serc widzów. Gromkie brawa i składane gratulacje świadczyły o tym, że cała uroczystość został bardzo wysoko oceniona przez wszystkich świadków tej ceremonii.

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała w imieniu całej społeczności szkolnej, przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością.

Ponadto podziękowała nauczycielom i uczniom za włożony wysiłek w przygotowanie tej uroczystości oraz sponsorom za wszelką pomoc i wsparcie finansowe, dzięki któremu uroczystość ta mogła się odbyć w tak wspaniałej atmosferze.

Ostatnim punktem uroczystości było oglądanie przygotowanych ekspozycji o św Janie Pawle II, zwiedzenie gmachu szkoły, a także złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.

Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach.

Źródło: szkoła podstawowa w Kołozębiu im św. Jana Pawła II

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)Galeria (16)Galeria (17)Galeria (18)Galeria (19)Galeria (20)Galeria (21)Galeria (22)Galeria (23)Galeria (24)Galeria (25)Galeria (26)Galeria (27)Galeria (28)Galeria (29)Galeria (30)Galeria (31)Galeria (32)Galeria (33)Galeria (34)Galeria (35)Galeria (36)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)