UWAGA PRODUCENCI MLEKA Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

UWAGA PRODUCENCI MLEKA Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO.

24 sierpnia 2015, 14:29 | Informacje z gminy
KOMUNIKAT DYREKTORA

ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO
W WARSZAWIE

UWAGA PRODUCENCI MLEKA Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO
Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015. Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału
lub wysłać pocztą na adres:
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
al. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa
Godziny pracy oddziału: poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45
We wniosku należy m.in.:
1. wypełnić oświadczenia o niezaleganiu:
  • z płatnościami podatków
  • w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
2. wypełnić oświadczenie lub załączyć stosowne zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie oraz innej pomocyde minimis.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf
W przypadku wątpliwości można kontaktować się z OT ARR w Warszawie (tel. 22 515 81 32) lub z podmiotami skupującymi mleko.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)