Uzyskaliśmy wsparcie finansowe od Wojewody dla Szkół. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Uzyskaliśmy wsparcie finansowe od Wojewody dla Szkół.

INFORMACJA

Zgodnie z §11 ust.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych informuję, że zgodnie z umową nr 62 /NPRC/2016/BS/JST z dnia 3 czerwca 2016r. uzyskaliśmy wsparcie finansowe od Wojewody dla podanych poniżej szkół.

Lp.

Nazwa szkoły

Wartość przyznanego wsparcia finansowego

1.

Szkoła Podstawowa w Smardzewie

2 480,00 zł.

2.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kołozębiu

2 480,00 zł.

3.

Szkoła Podstawowa im. Mjr H. Sucharskiego
w Sochocinie

12 000,00 zł.

Ogółem

16 960,00 zł.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)