W dniu 17 maja odbył się sejmik aksjologiczny w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

W dniu 17 maja odbył się sejmik aksjologiczny w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie

23 maja 2013, 15:25 | Informacje z gminy

To takie łatwe. Bierzemy czarny worek , albo niebieski i wrzucamy wszystko , jak leci .Butelki po napojach kupionych okazyjnie w "Biedronce"( korki odkręcamy dla zbierających na wózek inwalidzki), słoiki po gotowych sałatkach, ogórkach albo kompotach z mijającym właśnie terminem ważności. Są jeszcze puszki po piwie, gazety( bo zanim zacznę palić w piecu, to dopiero będzie bałagan w kotłowni), niepotrzebne zabawki, buty ze zdartymi flekami ....Śmieci, śmieci , śmieci.

My Ziemianie, jesteśmy nastawieni konsumpcyjnie. Kupujemy, przetwarzamy, wyrzucamy. Nie obchodzi nas, co stanie się z odpadami, które wytwarzamy w zatrważających ilościach. Nie chcemy o tym myśleć, bo to uwiera jeszcze wrażliwy system wartości, bo to takie niewygodne. Lubimy myśleć, że degradacja środowiska, zanieczyszczenia nas nie dotyczą, to inni... A jednak jest to problem nas wszystkich. I twój i mój.

"Ziemia naszym wspólnym dobrem"- takie hasło przyświecało organizatorom Sejmiku Aksjologicznego zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie 17 maja 2013r. Było to jedno z szeregu działań podejmowanych w ramach przynależności do Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, którego założycielką i opiekunem naukowym jest wykładowca i profesor KUL, pani Krystyna Chałas. W tym roku do współpracy zostały zaproszone szkoły podstawowe funkcjonujące w gminie Sochocin. Tak więc w imprezie ekologicznej oprócz sochocińskiej szkoły podstawowej, wystąpili również uczniowie z Kołozębia i ze Smardzewa. Patronat nad przedsięwzięciem sprawował Urząd Gminy w Sochocinie i Nadleśnictwo Płońsk.

Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do obejrzenia ekspozycji rysunków satyrycznych znanych twórców pod tytułem" Stop, zaśmiecaniu lasów" oraz wystawy prac laureatów konkursu plastycznego przeprowadzonego w szkołach podstawowych w klasach I- III, którego temat przewodni brzmiał:" Nawet dzieci segregują śmieci"

W wystąpieniu inaugurującym otwarcie Sejmiku dyrektor Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie pani Beata Grabarczyk- Tomaszewicz podkreśliła, jak ważna w życiu każdego z nas jest świadomość ekologiczna, ponosimy bowiem odpowiedzialni za kondycję świata, w którym żyjemy tu i teraz oraz za to, co przekażemy przyszłym pokoleniom. Mówczyni podkreśliła, że jest to tym ważniejsze. że jesteśmy w przededniu wejścia w życie ustawy o gospodarowaniu odpadami. Serdecznie powitała przybyłych na uroczystość gości; Wójta Gminy Sochocin panią Annę Zwierzchowską, przedstawiciela Nadleśnictwa Płońsk pana Szymona Różańskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołozębiu panią Małgorzatę Tomaszek, dyrektora Szkoły Podstawowej w Smardzewie pana Andrzeja Kozerę, wicedyrektorów PZSiPS w Sochocinie: panią Urszulę Świercz, Panią Sylwię Nowicka, panią Izabelę Gajewską oraz wszystkich nauczycieli i uczniów.

Wprowadzeniem w tematykę ochrony środowiska był wykład wzbogacony prezentacją multimedialną wygłoszony przez pana Szymona Różańskiego. Po wystąpieniu gościa dalsza część miała charakter konkursu.

Szkoły podstawowe zmierzyły się w walce o tytuł Gminnego Mistrza Gospodarowania Odpadami oraz Gminnych Wicemistrzów Gospodarowania Odpadami, natomiast uczniowie gimnazjum stanęli w szranki w Potyczkach Ekologicznych. Zmagania drużyn oceniało "pięcioro sprawiedliwych": przewodnicząca jury - pani Anna Zwierzchowska, pan Szymon Różański oraz nauczyciele pani Anna Twardo, pani Bogumiła Komorowska, pan Włodzimierz Zwierzchowski.

Zadaniem uczniów klas IV- VI było wykonanie plakatów pod hasłem" Razem chrońmy naszą Ziemię- nasze rady na odpady" oraz przygotowanie rymowanki, wiersza lub piosenki zgodnych z tematyką plakatu. Jury miało niełatwe zadanie, gdyż wszyscy wykazali się pomysłowością, kreatywnością w wykorzystaniu materiałów odpadowych i zaskakującym zmysłem artystycznym podczas prezentacji. W tej kategorii zwycięstwo przypadło uczniom ze szkoły w Smardzewie. Jury oceniło także nadesłane na konkurs prace plastyczne przygotowane przez uczniów klas I-III. Tutaj lepsi okazali się mali twórcy z sochocińskiej placówki.

Prawdziwie zacięty bój o punkty stoczyli gimnazjaliści. W pierwszej rundzie odpowiadali na serię pytań niczym w teleturnieju" Jeden z dziesięciu", następnie mieli za zadanie wykonać kolaż do wylosowanego hasła z użyciem przyniesionych przez siebie surowców wtórnych i ciekawe zaprezentowanie efektów swojego działania. W kolejnej konkurencji Potyczek Ekologicznych zawodnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą ochrony środowiska i...refleksem podczas wskazywania poprawnej odpowiedzi. Ostatnim zadaniem było ułożenie przez drużyny Dekalogu Ekologa.

W czasie pracy zespołów publiczność miała okazję obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną w ramach działań Programu Stypendialnego Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych , pt." Skarby przyrodnicze naszej gminy", której autorem jest Jakub Piątkowski - uczeń klasy I A gimnazjum. Po podliczeniu punktów okazało się, ze cztery drużyny uzyskały taką samą ich liczbę. W związku z tym zorganizowano dogrywkę, ale nawet pytania zadawane przez przewodniczącą jury i przedstawiciela Nadleśnictwa nie wyłoniły jednego zwycięzcy. Toteż decyzją jury miano to przypadło trzem klasom: II B, III A, III B.

Tuż przed ogłoszeniem werdyktu jury, w oparach smogu na scenę wkroczyły oryginalnie ustylizowane tancerki z klasy II A gimnazjum. W żywiołowym mini- spektaklu zilustrowały zagrożenia związane z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego Ziemi oraz konieczność ratowania naszej planety przed degradacją.

Nadszedł moment, na który wszyscy z niecierpliwością i w napięciu czekali- ogłoszenie wyników. Gminnym Mistrzem Gospodarowania Odpadami została Szkoła Podstawowa w Sochocinie, tytuły wicemistrzów przypadły szkołom w Kołozębiu i w Smardzewie. Każda ze szkół otrzymała oprócz dyplomów cenne nagrody- laptopy, które ufundował Urząd Gminy w Sochocinie. Natomiast gimnazjaliści wywalczyli sobie projektor multimedialny.

Nagrody wręczyła pani Anna Zwierzchowska Wójt Gminy Sochocin, podziękowała dyrekcji szkoły , nauczycielom za przygotowanie tak pięknej i bogatej w wartości edukacyjno- wychowawcze imprezy, zaś uczniom pogratulowała wiedzy i zaangażowania. Ostatnim punktem Sejmiku był słodki poczęstunek przygotowany dla wszystkich jego uczestników.
Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)