Ważna zmiana w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych od 1 stycznia 2015 roku. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Ważna zmiana w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych od 1 stycznia 2015 roku.

17 grudnia 2014, 11:50 | Informacje z gminy

PŁATNIKU PIT!

Ważna zmiana w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych od 1 stycznia 2015 roku.

Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 za więcej niż 5 osób fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystasz z usług biura rachunkowego, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR, przesyłasz urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 za nie więcej niż 5 osób fizycznych, i czynności tych nie wykonuje za Ciebie biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR możesz złożyć w formie papierowej. Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 w formie dokumentu elektronicznego upływa z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

Termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 w formie papierowej upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Niezależnie od formy złożenia PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 urzędowi skarbowemu (elektronicznie lub papierowo) termin przesłania tych dokumentów podatnikowi pozostaje bez zmian (do końca lutego roku następującego po roku podatkowym).

Możliwość składania wybranych PIT-ów w formie papierowej nie dotyczy IFT-3. Ta informacja składana jest urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy nie są osobami fizycznymi e-deklaracje podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną to wysyłając informacje i roczne obliczenie podatku w formie elektronicznej, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych lub podmiot niepełniący funkcji płatnika, nie musisz już posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Możesz podpisać e-deklarację danymi autoryzującymi.

Więcej informacji na www.portalpodatkowv.mf.gov.pl, zakładka „Dła płatników”.

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub problemy zadzwoń na infolinię: tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych).

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)