Wielka dotacja na sprzęt dla OSP • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Wielka dotacja na sprzęt dla OSP

2 listopada 2018, 15:02 | Informacje z gminy

W dniu 2 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Sochocinie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakupionego w ramach realizacji zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sochocin”, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Oficjalnego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Sochocin Pan Andrzej Romatowski. W uroczystości uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku Pan Paweł Jakubowski oraz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Mirosław Krauze.

W ramach zadania Gmina Sochocin zakupiła dla 8 jednostek z terenu gminy następujący sprzęt:

1. OSP w Sochocinie otrzymała:

a) Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED;

b) Latarkę akumulatorową;

c) Bosak teleskopowy dielektryczny;

d) Pilarkę do drewna;

e) Sprzęt do oznakowania terenu akcji (pachołki składane świecące) – szt. 2.

2. OSP w Smardzewie otrzymała:

a) Agregat prądotwórczy FOGO, model FH 3541;

b) Latarkę akumulatorową.

3. OSP w Idzikowicach otrzymała:

a) Bosak teleskopowy dielektryczny;

b) Maszt oświetleniowy.

c) Latarkę akumulatorową;

d) Detektor napięcia.

4. OSP w Ślepowronach otrzymała :

a) Latarkę akumulatorową;

b) Pilarkę do drewna.

5. OSP w Drożdżynie otrzymała:

a) Zestaw ratownictwa medycznego:

Ø Torbę ratownicza PSP R1 z wyposażeniem;

Ø Nosze typu deska;

Ø Szyny typu Kramera;

b) Bosak teleskopowy dielektryczny;

c) Latarkę akumulatorową;

d) Nóż do pasów bezpieczeństwa;

e) Detektor napięcia;

f) Sprzęt do oznakowania terenu akcji (pachołek składany świecący).

6. OSP w Kępie otrzymała:

a) Latarkę akumulatorową;

b) Agregat prądotwórczy FOGO, model FH 3541;

c) Pilarkę do drewna;

d) Maszt oświetleniowy.

7. OSP w Milewie otrzymała:

a) Latarkę akumulatorową;

b) Pilarkę do drewna.

8. OSP w Kołozębiu otrzymała:

a) Latarkę akumulatorową;

b) Agregat prądotwórczy FOGO FH6541;

c) Pilarkę do drewna.

Przypomnijmy, że wniosek o dotację złożony przez Gminę Sochocin został pozytywnie oceniony, w efekcie czego, 30 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Andrzej Romatowski przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Marzanny Kucharzak podpisał umowę, na mocy której do naszej gminy trafiło 66 400 zł brutto dotacji na zakupienie wysokiej klasy sprzętu i wyposażenia ratowniczego.

Wartość przekazanego sprzętu wyniosła – 67 067,39 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło – 66 396,72 zł

Wkład własny gminy wyniósł – 670,67 zł

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Poprzez realizację zadania pozyskany sprzęt, który trafił dziś do ośmiu jednostek OSP umożliwi strażakom ochotnikom pełną gotowość bojową, sprawne udzielanie pierwszej pomocy, a także wpłynie na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Mieszkańcy mając dobrze wyszkoloną i wyposażoną straż mogą czuć się bezpiecznie wiedząc, że użytkowany sprzęt jest nowy, dobrej jakości i niezawodny.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)Galeria (16)Galeria (17)Galeria (18)Galeria (19)Galeria (20)Galeria (21)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)