Wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sochocin • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sochocin

10 stycznia 2017, 13:33 | Informacje z gminy

ZOG ZOSP RP

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Sochocinie

- Andrzej Romatowski - Prezes

- Dariusz Kujawski - Wiceprezes

- Jacek Ryziński - Wiceprezes

- Mirosław Krauze - Komendant gminny

- Barbara Fabisiak - Sekretarz

- Beata Grabarczyk - Tomaszewicz - Skarbnik

- Waldemar Podgórski - Członek prezydium

- Roman Włostowski - Członek prezydium

- Stanisław Woźniak - Członek prezydium

- Tomasz Wiktorowicz - Członek

- Stanisław Kwiatkowski - Członek

- Henryk Siwek - Członek

- Marcin Kujawski - Członek

- Waldemar Piliński - Członek

- Jarosław Jeznach - Członek

- Artur Grzeszczak - Członek

- Andrzej Dzięgielewski - Członek

- Tadeusz Petekiewicz - Członek

- Bogdan Długołęcki - Członek

- Andrzej Zaciewski – Członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sochocinie:

- Szymon Konofalski – Przewodniczący

- Bogdan Długołęcki – Wiceprzewodniczący

- Łukasz Cieszewski – Sekretarz

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

ü Andrzej Romatowski – Prezes

ü Mirosław Krauze – Komendant gminny

ü Dariusz Kujawski – Wiceprezes

ü Jacek Ryziński – Wiceprezes

ü Stanisław Kwiatkowski – Członek prezydium

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

- Andrzej Romatowski – Prezes

- Dariusz Kujawski – Wiceprezes

- Mirosław Krauze – Komendant gminny

Adres siedziby oraz adres korespondencyjny
Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Urząd Gminy w Sochocinie

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin


Ochotnicza Straż Pożarna w Ślepowronach

Ślepowrony 41

09-110 Sochocin

Zarząd OSP Ślepowrony:

- Prezes - Andrzej Zaciewski

- Skarbnik - Dariusz Orzechowicz

- Naczelnik - Sławomir Gwiazdowski

- Gospodarz - Mariusz Orzechowicz

- Sekretarz - Tomasz Zaciewski

Komisja Rewizyjna OSP Ślepowrony:

- Przewodniczący – Jacek Chrząszczewski

- Sekretarz – Lech Kaczmarski

- Członek – Dawid Kanigowski


v Samochód o przeznaczeniu pożarniczym Ford Transit A-15


Ochotnicza Straż Pożarna w Drożdżynie

Drożdżyn 76

09-110 Sochocin

Zarząd OSP Drożdżyn:

- Prezes – Henryk Siwek

- Wiceprezes – Jarosław Grzegorz Zakrzewski

- Skarbnik – Dariusz Kujawski

- Naczelnik – Marcin Rafał Kujawski

- Zastępca Naczelnika – Krzysztof Rafalak

- Sekretarz – Jacek Zakrzewski

- Gospodarz – Wioletta Ewa Kujawska

Komisja Rewizyjna OSP Drożdżyn:

- Przewodniczący – Piotr Zakrzewski

- Sekretarz – Szymon Gocejna

- Członek – Rafał Rafalak


v Samochód Star Jelcz 244, GBA 2,5/16

v Samochód Star 244 GBA 2,5


Ochotnicza Straż Pożarna w Milewie

Milewo 30

09-110 Sochocin

Zarząd OSP Milewo:

- Prezes – Bogdan Izydor Długołęcki

- Wiceprezes – Naczelnik – Jacek Długołęcki

- Wiceprezes – Wincenty Stańczak

- Gospodarz – Józef Długołęcki

- Sekretarz – Rafał Mrozek

- Skarbnik – Małgorzata Rychter

- Członek – Marcin Tytus Pytlik

Komisja Rewizyjna OSP Milewo:

- Przewodniczący – Grażyna Tomaszewska

- Wiceprzewodniczący – Kamil Lipiński

- Sekretarz – Michał Zieliński


v Samochód Lublin III


Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie

Kępa 52

09-110 Sochocin

Zarząd OSP Kępa:

- Prezes – Roman Włostowski

- Naczelnik – Tomasz Jan Wróblewski

- Skarbnik – Krzysztof Dzięgielewski

- Gospodarz – Zygmunt Wojtko

- Sekretarz – Michał Kupniewski

Komisja Rewizyjna OSP Kępa:

- Przewodniczący – Paweł Bednarski

- Sekretarz – Tomasz Calak

- Członek – Krzysztof Lewandowski


v Samochód Tarpan – Honker 4012 TC+BW

v Samochód FS Lublin/3324


Ochotnicza Straż Pożarna w Idzikowicach

Idzikowice

09-110 Sochocin

Zarząd OSP Idzikowice:

- Prezes – Stanisław Henryk Woźniak

- Wiceprezes – Naczelnik - Waldemar Piliński

- Sekretarz – Paweł Keński

- Skarbnik – Marek Popin

- Gospodarz – Rober Popin

Komisja Rewizyjna OSP Idzikowice:

- Przewodniczący – Lucjan Kosewski

- Sekretarz – Sebastian Bator

- Członek – Andrzej Włodarski


v Samochód FS LUBLIN/ 332412


Ochotnicza Straż Pożarna w Kondrajcu

Kondrajec 55

09-110 Sochocin

Zarząd OSP Kondrajec:

-Prezes – Sławomir Wodzyński

- Wiceprezes – Naczelnik – Piotr Kaźmierski

- Gospodarz – Mariusz Kowalski

- Skarbnik – Józef Napiórkowski

- Sekretarz – Tadeusz Petekiewicz

Komisja Rewizyjna OSP Kondrajec:

- Przewodniczący – Józef Ozdarski

- Wiceprzewodniczący – Mariusz Dopierała

- Sekretarz – Henryk Kowalski


Ochotnicza Straż Pożarna w Kołozębiu

Kołoząb 65

09-110 Sochocin

Zarząd OSP Kołoząb:

- Prezes – Daniel Grudzicki

- Wiceprezes – Małgorzata Barbara Makowska

- Naczelnik – Szymon Konofalski

- Gospodarz – Tomasz Rudziński

- Skarbnik – Radosław Dobrski

- Sekretarz – Marzena Wanda Dobrska

Komisja Rewizyjna OSP Kołoząb:

- Przewodnicząca - Izabela Kuźniewska

- Sekretarz - Mateusz Konofalski

- Członek - Tomasz Cezary Koper


v Samochód GCBA Star 200


Ochotnicza Straż Pożarna w Sochocinie

ul. Guzikarzy 8

09-110 Sochocin

Zarząd OSP Sochocin:

- Prezes – Jacek Ryziński

- Naczelnik – Andrzej Dzięgielewski

- Skarbnik – Beata Izabela Grabarczyk-Tomaszewicz

- Sekretarz – Izabela Kosińska

- Gospodarz – Izabela Agnieszka Delura

- Członek – Mirosław Krauze

- Członek – Zbigniew Grabowicz

- Członek – Jacek Podgórski

Komisja Rewizyjna OSP Sochocin:

- Przewodniczący - Krzysztof Tralewicz

- Sekretarz - Cezary Adamiak

- Członek - Zygmunt Koszorek


v Samochód Daewoo Lublin/3604

v Nissan Terrano II

v Jelcz GCBA – 4/32


Ochotnicza Straż Pożarna w Smardzewie

Smardzewo 86

09-110 Sochocin

Zarząd OSP Smardzewo:

- Prezes – Stanisław Kwiatkowski

- Skarbnik – Józef Szcześniewski

- Naczelnik – Paweł Kwiatkowski

- Sekretarz – Krzysztof Kosobudzki

- Gospodarz – Iwona Katarzyna Kwiatkowska

Komisja Rewizyjna OSP Smardzewo:

- Przewodniczący - Marek Banasiewicz

- Wiceprzewodniczący - Karolina Kosobudzka

- Sekretarz - Lidia Kmieć


v IFA/W-50LA/TLF

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)