Zarządzenie Wójta Gminy Sochocin w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zarządzenie Wójta Gminy Sochocin w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

14 marca 2017, 13:52 | Informacje z gminy

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 88a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z obniżeniem stanu wody na rzece Wkrze na terenie Gminy Sochocin, odwołuję z dniem 14 marca 2017 r. od godz. 12.00 pogotowie przeciwpowodziowe.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)