Zarządzenie Wójta Gminy Sochocin w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zarządzenie Wójta Gminy Sochocin w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

30 stycznia 2018, 15:25 | Informacje z gminy

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 163 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209 ze zm.), zarządzam:

§ 1. W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wkrze w miejscowości Sochocin, wprowadzam dla gminy Sochocin od dnia 30 stycznia 2018 roku, od godz. 15.00 pogotowie przeciwpowodziowe.

Całodobowy dyżur pełnią w godzinach pracy urzędu pracownicy Urzędu Gminy w Gminnym Punkcie Kontaktowym w budynku Urzędu Gminy w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, tel. 23 661 80 01, fax 23 661 80 55.

Po godzinach pracy urzędu, dyżur w domu pełnią członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tj. Pan Andrzej Romatowski tel. 503 698 000 lub 507 126 488 oraz Pani Katarzyna Jasińska tel. 505 245 686.

§ 2. Na terenie gminy należy:

a) realizować zadania ujęte w planie ochrony przed powodzią,

b) monitorować poziom wody w rzekach,

c) dokonać sprawdzenia procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,

d) przygotować siły i środki do ewentualnych działań.

§ 3. Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie gminy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)