Zaszczep w sobie chęć szczepienia • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

11 stycznia 2017, 9:43 | Informacje z gminy

Zaszczep w sobie chęć szczepienia - pod takim hasłem rusza akcja informacyjna mająca na celu promocję szczepień ochronnych. Tym razem pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z działaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na szczepienia ochronne.

W obszarze szczepień ochronnych narosło wiele mitów. Różnego rodzaju stowarzyszenia i nieformalne ruchy rozpowszechniają w mediach nieprawdziwe informacje nie tylko na temat bezpieczeństwa szczepionek ale również kwestionują korzyści dla zdrowia tej formy profilaktyki. Ponadto ruchy antyszczepionkowe podważają również prawny obowiązek poddawania dzieci szczepieniom ochronnym. Działania te mogą wpływać negatywnie na decyzje, w szczególności rodziców i opiekunów dzieci, co do zasadności przeprowadzania szczepień ochronnych.
Doświadczenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że na temat szczepień ochronnych poszukujecie Państwo informacji rzetelnej, wiarygodnej i przystępnej.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest nasza akcja informacyjna pod hasłem - Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Co jest celem akcji informacyjnej?

Celem akcji informacyjnej jest zwiększenie zaufania społeczeństwa do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych. Mamy również nadzieję, że informacje zawarte na naszej stronie internetowej przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień ochronnych oraz wzrostu świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych.

Do kogo skierowana jest akcja informacyjna?

Adresatami akcji informacyjnej są wszyscy zainteresowani tematyką szczepień ochronnych, w szczególności zaś kierujemy ją do rodziców i opiekunów dzieci oraz lekarzy i pielęgniarek realizujących szczepienia ochronne.

Dlaczego Główny Inspektorat Sanitarny?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.) do zakresu działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy między innymi inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej.
Jesteśmy inicjatorami i organizatorami wielu kampanii oraz akcji na rzecz dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych wynikających z analizy sytuacji epidemiologicznej, potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, a także innych programów zmierzających do umacniania i poprawy zdrowia społeczeństwa w Polsce.
Nasza działalność odbywa się wśród i dla Państwa w sposób dobrowolny.

Źródło: http://szczepienia.gis.gov.pl

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)