Zbierali szkodliwy eternit z dachów • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zbierali szkodliwy eternit z dachów

9 stycznia 2019, 9:06 | Informacje z gminy

W gminie Sochocin zakończono akcję zbierania eternitu, który zawiera rakotwórczy azbest. Łącznie projektem w 2018 r. objęto 23 gospodarstwa. Z terenu gminy odebrano ponad 52,5 tony niebezpiecznego dla zdrowia azbestu.

Celem akcji „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” było wyeliminowanie szkodliwego wpływu rakotwórczego azbestu. Koszt prac wyniósł 19 593,90 zł. Projekt współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 15 670,00 zł, co stanowiło 80% całości zadania.

Nabór wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości będzie prowadzony corocznie. Następne nabory będą prowadzone w grudniu każdego roku poprzedzającego rok realizacji zadania, tzn. wnioskodawca, który zamierza skorzystać z dofinansowania w roku np. 2020, składa wniosek w grudniu roku 2019.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Przypomnijmy, że w 2017 r. z 39 nieruchomości usunięto blisko 83 tony tego rakotwórczego materiału.

Galeria (2)Galeria (3)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)