Zbierali szkodliwy eternit z dachów • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zbierali szkodliwy eternit z dachów

30 listopada 2017, 15:14 | Informacje z gminy

W gminie Sochocin zakończono akcję zbierania eternitu, który zawiera rakotwórczy azbest. Łącznie projektem objęto w tym roku 39 gospodarstw. Z terenu gminy odebrano blisko 83 tony niebezpiecznego dla zdrowia azbestu.

Celem akcji „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” było wyeliminowanie szkodliwego wpływu rakotwórczego azbestu. Koszt prac wyniósł ponad 30,5 tys. zł. Projekt współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 26 077,00 zł, co stanowiło 85% całości zadania.

Nabór wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości będzie prowadzony corocznie. Następne nabory będą prowadzone w grudniu każdego roku poprzedzającego rok realizacji zadania tzn. wnioskodawca, który zamierza skorzystać z dofinansowania w roku np. 2018, składa wniosek w grudniu roku 2017.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)