ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

3 listopada 2014, 15:22 | Informacje z gminy

Pomóżmy chronić środowisko - zbierajmy zużyte baterie!
Od dziś żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci!
Wszyscy ponosimy cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.

Dlaczego zbieramy zużyte baterie?

Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostania się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego.

Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących, wchodzących w skład baterii, stanowią poważne zagrożenie również dla środowiska. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go ze środowiska, poprzez dostarczenie go do punktów zbiórki baterii , które mieszczą się w :

  • Urzędzie Gminy Sochocin,

  • Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie,

  • Szkole Podstawowej w Kołozębiu

  • Szkole Podstawowej w Smardzewie.

  • Stacja PKN ORLEN w Sochocinie

Pamiętajmy odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)