Złote Gody - Jublileusz 50-lecia Małżeństwa • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Złote Gody - Jublileusz 50-lecia Małżeństwa

6 października 2014, 14:04 | Informacje z gminy

Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Piękną rocznicę 50-lat wspólnego życia obchodziło w tym roku 13 par. 4października w sobotnie południe w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie odbyła się uroczystość Złotych Godów. Jubilaci uhonorowani „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi na wniosek Wojewody Mazowieckiego z inicjatywy Wójt Gminy Sochocin przez Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Gratulacje i życzenia składali jubilatom Anna Zwierzchowska Wójt Gminy Sochocin, Jerzy Ryziński Zastępca Wójta Gminy Sochocin, Elżbieta Krauze Sekretarz Gminy Sochocin, Kryspin Kadej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Kierownik USC Lilianna Adamska .

50 lat .. pół wieku.. ogrom czasu , który szanowni Jubilaci przeżyli razem. Rocznica ślubowania przypomina jak wiele czasu minęło od momentu, złożenia przyrzeczenia wspólnego życia, na dobre i złe , w zdrowiu i chorobie. Lata minęły we wspólnej trosce o zachowanie codziennego bytu w rodzinie, w trosce o dobre wychowanie dzieci i ich przyszły los.

Tu na szczególne wyróżnienie zasługuje para , która przeżyła ze sobą 65 lat. To Państwo Helena i Stanisław Zabłoccy z Niewikli. Wychowali razem 5 dzieci i doczekali się 17 wnucząt i 17 prawnucząt 2 praprawnucząt.

Miłość, wiarę, szacunek i przyjaźń 50-lat temu przyrzekali sobie nawzajem również :

 1. Maria i Marian Bednarscy

  Wychowali 5 dzieci, mają 8 wnuków i 2 prawnuków

 2. Janina i Bogdan Bramowicz

  Wychowali 4 dzieci, mają 10 wnuków i 1 prawnuka

 3. Barbara i Zbigniew Dusińscy

  Wychowali 1 dziecko mają 2 wnuczki

 4. Elżbieta i Franciszek Giranowscy

  Wychowali 3 dzieci i 7 wnuków

 5. Janina i Szczepan Gwiazdowscy

  Wychowali 2 dzieci mają 4 wnuków i 2 prawnuków

 6. Teresa i Stanisław Jarczewscy

  Wychowali 3 dzieci mają 7 wnuków 3 prawnuków

 7. Halina i Józef Kołodziejscy

  Wychowali 4 dzieci mają 4 wnuków

 8. Jadwiga i Tadeusz Lipiński

  Wychowali 1 dziecko

 9. Daniela i Stanisław Mrośkiewicz

  Wychowali 2 dzieci, mają 4 wnuków

 10. Genowefa i Marian Olszewscy

  Wychowali 2 dzieci, mają 3 wnuków

 11. Halina i Zdzisław Więckowscy

  Wychowali 3 dzieci, mają 4 wnuków

 12. Maria i Józef Wróblewscy

  Wychowali 2 dzieci, maja 6 wnuków i 2 prawnuków

  Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów z Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych Sochocinie pod kierownictwem Pana Włodzimierza Zwierzchowskiego.

  Szanownym Jubilatom składamy serdeczne życzenia zdrowia , pomyślności i dalszych sukcesów w życiu osobistym.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)Galeria (16)Galeria (17)Galeria (18)Galeria (19)Galeria (20)Galeria (21)Galeria (22)Galeria (23)Galeria (24)Galeria (25)Galeria (26)Galeria (27)Galeria (28)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)