Gmina Sochocin z dotacją na rozbudowę drogi w Drożdżynie • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Gmina Sochocin z dotacją na rozbudowę drogi w Drożdżynie

1 maja 2018, 13:41 | Komunikaty

W poniedziałek, 30 kwietnia gmina Sochocin uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn”. Kwota przyznana przez samorząd województwa mazowieckiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych opiewa na 100 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt sochocińskiej gminy Andrzej Romatowski.

Na ogłoszony w ubiegłym roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nabór wpłynęło 478 wniosków. Do dofinansowania wybrano 312 projektów. W subregionie płockim dofinansowanie trafiło do 28 gmin i powiatów, które zrealizują 32 zadania drogowe, natomiast w subregionie ciechanowskim zrealizowanych zostanie 38 przedsięwzięć drogowych (wsparcie trafiło do 34 gmin i powiatów). Oba subregiony otrzymały łącznie ponad 6 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Dzięki tym środkom wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ok. 70,8 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych (31,7 km w subregionie płockim i 39,1 km w subregionie ciechanowskim).

Dodajmy, że inwestycja w Drożdżynie obejmuje asfaltowanie drogi o długości ponad 1,3 km i szerokości 5 mb.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)