Gmina zakupiła laptopy i komputery dla szkół • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Gmina zakupiła laptopy i komputery dla szkół

W czwartek 11 października Gmina Sochocin w związku z zapytaniem ofertowym wybrała dostawcę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sochocin. W ramach projektu pn.: „ Lubię się uczyć realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja ogólna, szkoły otrzymają łącznie 45 laptopów oraz 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Sprzęt komputerowy zostanie dostarczony i zainstalowany w trzech szkołach z terenu Gminy Sochocin. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 93 475,00 zł brutto. Kwota w całości zostanie pokryta ze środków zewnętrznych.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)